portfolio conditions contact

»Voorwaarden

Helderheid
Om misverstanden te voorkomen staat hier een overzicht met een aantal punten die van belang zijn voor een heldere communicatie. Wij gaan ervan uit dat u deze punten goed doorleest. Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan voor een juiste aanvulling zorgdragen.

Concept
Hieronder verstaan we het creatieve denkproces dat voorafgaat aan het vormgeven om e.e.a. tot stand te brengen, sfeer, thema, opzet, vervolg, etc.
Overleg en presentatie
Het eerste overleg uur is gratis en vrijblijvend. Overige overleguren worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. Na de eerste inventarisatie, presenteren wij onze voorstellen in de vorm van een pdf of print. De ervaring heeft ons geleerd dat de klant hiermee over het algemeen tevreden is. Het kan voorkomen dat er wat fine-tuning nodig is [punten/komma’s/kleur], dit is bij de geoffreerde prijs inbegrepen. Evenals de eerste presentatie. Vervolgpresentaties worden in rekening gebracht [uren en materialen]. Wilt u echter ingrijpende veranderingen of een geheel ander ontwerp dan zullen we dit uiteraard opnieuw met u bespreken. Daarbij komen we dan wel met een aangepaste offerte en zullen we de eerste presentatie in rekening brengen.

Reiskosten
Over het algemeen berekenen we: 25 eurocent p/km. Reistijd: 65,- p/uur. [Uitzonderingen in overleg]

Correcties en bewerking
Auteurscorrecties [wijzigingen door klant], beeldbewerking en tekstwerk worden op basis van nacalculatie tegen het geldende tarief [vermeld op offerte] extra in rekening gebracht. Meerdere proeven kosten per pdf-document 10,00 euro.

Tekst- en beeldmateriaal
Tenzij anders overeengekomen, werken we met kant en klaar geleverd digitaal materiaal.
Hieronder verstaan wij:

  • fotomateriaal in hoogwaardig jpg-formaat volgens onze specificaties. Kwalitatief minder beeldmateriaal wordt gemeld en evt. ter vervanging teruggestuurd [Word beeldbestanden kunnen zelden worden gebruikt].
  • tekstmateriaal in word of excel aangeleverd volgens onze specificaties. Deze specificaties zullen wij u op verzoek toelichten. Het komt voor dat wij voor de klant zelf het materiaal [beeld en/of tekst] moeten verzorgen. Dit wordt uiteraard als extra werk of materiaalkosten in rekening gebracht.

Auteursrechten
Via derden verkregen beeldmateriaal kan auteursrechtelijk zijn beschermd. Vormaten draagt op geen enkele wijze verantwoording voor de gevolgen van niet afgedragen rechten en gaat ervan uit dat onze klant beeldmateriaal aanlevert dat vrij is van deze rechten. Indien gewenst kan Vormaten voor een juiste afhandeling zorgen.Mondelinge toezeggingen in deze worden niet als rechtsgeldig beschouwd.Onze ideeën en ontwerpen blijven eigendom van Vormaten. Wij verschaffen het recht om ze te mogen gebruiken per project. Ze zijn eventueel later af te kopen en worden dan volledig eigendom van de klant.

Offertes
Indien wij voor de klant diverse offertes moeten aanvragen bij toeleveranciers en de klant besluit daarna zelf het werk bij een van hen of een ander onder te brengen, dan wordt de tijd die wij hieraan besteed hebben in rekening gebracht. Wordt de opdracht in zijn geheel bij Vormaten ondergebracht dan worden deze offerte-aanvraagkosten niet berekend.
Onze offertes zijn gebaseerd op een totaalafname, mochten er items komen te vervallen dan zal een aangepaste offerte worden uitgebracht. Al onze offertes zijn in euro’s, exclusief btw en koerierskosten en zijn gebaseerd op kant en klaar aangeleverd digitaal beeld- en tekstmateriaal. Facturering: 50% bij akkoord, 50% na levering.
Condities: 14 dagen netto. Onze offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening.

mailto:contact@vormaten.nl